हडपसर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील तीन पत्ती जुगार अड्डयावर सासुचा छापा; ५ लाख ७८ हजारांचा मुद्देमाल जप्त.१० जणांवर कारवाई

0
Spread the love

पुणे सिटी टाईम्स ( PCT NEWS) प्रतिनिधी.

अॅमनोरा पार्क, हडपसर परीसरात काही इसम बेकायदेशीरपणे तीन पत्ती जुगार खेळत असलेबाबत माहिती मिळाल्याने.सदर ठिकाणी सामाजिक सुरक्षा विभाग गुन्हे शाखेकडील अधिकारी व पोलीस अमंलदार यांनी गोपनीयरित्या पाळत ठेवुन छापा टाकला असता काही इसम बेकायदेशीरपणे तीन पत्ती जुगार पैसे लावुन खेळत असल्याचे तसेच हुक्क्याचे सेवन करीत असताना मिळुन आल्याने १० इसमावर कारवाई करून रोख ४१ हजार ६२० व १४ हजार हुक्कयाचे प्लेवर व साहित्य तसेच ५ लाख २३ हजार किंमतीचे मोबाईल व जुगाराचे साहित्य असा एकुण ५ लाख ७८ हजार ७२० चा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.

सदर प्रकरणी जुगार खेळताना मिळुन आलेले १० इसमांविरूध्द हडपसर पोलीस ठाण्यात गुरनं १२९१/२०२३, महाराष्ट्र जुगार बंदी अधिनियम कलम ४ ( अ ) ५ व सिगारेट व अन्य तंबाखुजन्य उत्पादने (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम २०१८ चे कलम ४ ( अ ) २१ (अ) अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आला व त्यांना पुढील कारवाई करीता हडपसर पोलीस ठाण्याच्या ताब्यात देण्यात आले आहे.

सदरची कारवाई पोलीस आयुक्त, रितेश कुमार,पोलीस सह आयुक्त, संदिप कर्णिक,अपर पोलीस आयुक्त, गुन्हे, रामनाथ पोकळे, पोलीस उप आयुक्त, गुन्हे अमोल झेंडे यांचे आदेश व मार्गदर्शनाखाली सामाजिक सुरक्षा विभागाचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक,भरत जाधव तसेच अनिकेत पोटे, राजेश माळेगावे, पोलीस अंमलदार, राजेंद्र कुमावत, तुषार भिवरकर, सागर केकाण, अमय रसाळ, हणमंत कांबळे, संदीप कोळगे, अमित जमदाडे, किशोर भुजबळ या पथकाने यशस्वी केली आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here